حباب پنج شنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

حباب

جنگ نمایشی با محوریت مسائل اقتصادی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
حباب