پرونده شنبه از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

پرونده

پرونده

در این برنامه شنوندگان با تیم برنامه همراه می شوند تا به پاسخ مشكلات اقتصادی خود را دست یابند

تهیه كننده : نازنین كتابچی

گوینده: بابك مینایی بختیاری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
پرونده