پاكار شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:05 به مدت 35 دقیقه

پاكار

تبیین چالش های كارآفرینان و فعالان اقتصادی در خصوص مدیریت سرمایه انسانی با بیان تجربه های واقعی محیط كار در حوزه روابط كارگرو و كارفرما و ارائه راهكار توسط كارشناس

تهیه كننده : مهدی شیار

گوینده : ژاله اكبری و امیر علی عسگری سهی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:05

مدت برنامه:35 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
پاكار