كار دانش روزهای فرد از ساعت 15:05 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

كار دانش

كار دانش

در این برنامه به سراغ شركت های دانش بنیان خواهیم رفت و راجع به مسائل و مشكلات این شركت ها گفتگو خواهیم داشت.

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر
كارشناس مجری: كیوان نقره كار
هماهنگی: فاطمه طاهری آلاشتی
گزارشگر: مصطفی داعی
آیتم ساز: سعید زارع محمدی و آتنا ابراهیمی معیر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: روزهای فرد

ساعت پخش برنامه: 15:05

مدت برنامه:50 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
كار دانش