سرای سرمایه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

سراي سرمايه

سرای سرمایه

تبیین و تحلیل آخرین اخبار بازارهای سرمایه ای در گفتگو با كارشناسان اقتصادی

تهیه كننده : اسماعیل علی پناه و پویان امینان

گوینده : نوشین تاجداری و معصومه نوازنی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 14:00

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
سرای سرمایه