هفت گنج شنبه الی چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 95 دقیقه

رادیو اقتصاد

هفت گنج

هفت گنج

مجله عصرگاهی مفرح با محوریت بررسی مسائل و دغدغه های اقتصادی روز جامعه و آموزش سبك زندگی متناسب با شرایط اقتصادی كشور و استفاده بهینه از امكانات و سرمایه هایی چون جوانی، دانش و ...

تهیه كننده : فرزانه صادقیان

گوینده: فاطمه نیرومند

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه الی چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:95 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
هفت گنج