یك نكته یك استاد یكشنبه و سه شنبه از ساعت 12:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

يك نكته يك استاد

یك نكته یك استاد

بیان و تحلیل موضوعات روز جامعه با حضور كارشناسان خبره این حوزه

تهیه كننده: پریا جمالیان
هماهنگی: سعید زارع محمدی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه و سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 12:50

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
یك نكته یك استاد