كشامرز جمعه از ساعت 17:05 به مدت 10 دقیقه

رادیو اقتصاد

كشامرز

كشامرز

برنامه ای با موضوعیت كشاورزی در كشورهای دیگر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 17:05

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
كشامرز