عصر اقتصاد "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 19:05 به مدت 110 دقیقه

رادیو اقتصاد

عصر اقتصاد

عصر اقتصاد

مجله رادیویی تعاملی عصر اقتصاد، به موضوعات فرهنگی اجتماعی ملی و بین المللی با رویكرد اقتصادی می پردازد.

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی
گویندگان: محمد حسین امیدی و مسعود خواجه وند
هماهنگی: شادی شیخ زاده
گزارشگر: معصومه رضا قلیان و سمیه رنجكش
نویسندگان: آمنه نیك صفات و زهرا رحیم حسینی
كارشناس برنامه: مرتضی شجاعی
آیتم ساز: مجید اجاقلو، علی بنه گزی و مژده ابراهیمیان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی چهارشنبه"

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:110 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
عصر اقتصاد