چالش 30 اردیبهشت

چالش 30 اردیبهشت

1398/02/31
|
9:51

دكتر ابراهیم بهادرانی (مشور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران) محمدرضا نجفی منش (رییس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق تهران) امیرحسین راسخ (كارشناس مجری) حمیده سلطانی (تهیه كننده)

دسترسی سریع