ارز و مرز 25 فروردین

ارز و مرز 25 فروردین

1400/01/25
|
14:16

دكتر علیرضا جعفری (رییس ستاد نمایشگاه اوراسیا) دكتر امید چوپان كاوه (مدیر بازرگانی شركت لبنیات پاك) مهدی شاملی (قائم مقام لبنیات پاك)

دسترسی سریع