اخبار بورس: كاهش 7 هزار واحدی شاخص بورس

شاخص بورس با افت هفت هزار واحد امروز هم قرمز پوش شد.

1401/06/16
|
15:49

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با كاهش 7 هزار و 975 واحد به یك میلیون و 412 هزار و 859 واحد رسید.

همچنین شاخص كل با معیار هم وزن با كاهش 448 واحد به 410 هزار و 325 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 314 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله گران امروز بیش از چهار میلیارد و 400 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 278 هزار فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 780 میلیارد تومان داد و ستد كردند.

امروز همه شاخصهای بورس قرمز شدند. شاخص كل و شاخص قیمت با معیار وزنی - ارزشی 56 صدم درصد كاهش یافتند. این دو شاخص با معیار هموزن 11 صدم درصد كاهش یافتند.

در فرابورس ایران هم امروز اوضاع مناسبی نبود. شاخص كل در پایان معاملات با كاهش 58 واحد به رقم 19 هزار و 118 واحد رسید.

دسترسی سریع