ایران بانو "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 13:05 به مدت 15 دقیقه

رادیو اقتصاد

ايران بانو

در برنامه "ایران بانو" بشنوید: كارآفرینی در زمینه اشتغال روستایی

شبكه رادیویی اقتصاد، برنامه "ایران بانو" را با موضوع بررسی كارآفرینی در زمینه اشتغال روستایی، به روی آنتن می رود.

1400/04/28
|
07:20

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، در عصر و دوره ای كه ما در آن زندگی می كنیم، تحولات، پیشرفت و در كل حركت به سمت عملی كردن افكار و ذهنیات از ویژگی های شاخصان به حساب می آیند امروزه كارآفرینی و اشتغال در نقش یك راهبرد در توسعه و شكوفایی و رشد جوامع انسانی و روستایی، به جایگزینی بیبدیلی تبدیل شده است كه از طریق آن همه عوامل و منابع و امكانات یك جامعه به صورتی بسیج می شوند تا منشأ بسیاری از آثار و پیامدهایمثبت اقتصادی – اجتماعی در روستاها گردند كارآفرینی و اشتغال زایی یكی از مهمترین راه ها برای توسعه مناطق روستایی است و اشتغال زاییدر روستا می تواند چالش های بسیاری را در مناطق روستایی برطرف كند و بر زندگی روستاییان تأثیر عمده ای بگذارد.

در برنامه امروز در خدمت بانوان كارآفرین روستایی هستیم و درباره اشتغال روستایی مطالبی را به سمع شنوندگان می رسانیم.

این برنامه كاری از گروه اقتصاد و جامعه به تهیه كنندگی مهدخت نعمت زاده شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:30 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
ایران بانو