دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

برنامه "دكتر كتاب": قانون های اولیه فروش

برنامه "دكتر كتاب"، یكشنبه 30 آبان ماه با موضوع قانون های اولیه فروش در خدمت شنوندگان خواهد بود.

1400/08/29
|
09:03

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ در جهان رقابتی امروز ، با توجه به گسترش رقابت در تجارت ، شاهد افزایش قابل توجه به مشتری یا به عبارت دیگر گسترش مفهوم مشتری محوری هستیم . هدف از ایجاد راه برد های كسب و كار مشتری مدارانه ، برنامه ریزی برای تعیین راه برد ها و فرصت هایی است كه شرایط برنده ـ برنده را در فضای رقابتی ایجاد كند . ایجاد راه برد كسب و كار مشتری مدارانه مستلزم ایجاد تغییرات در نحوه انجام تعاملات و به طور كلی ساختار تجاری هر تجارتی است . در این راه باید نقش بخش ها و واحد هایی كه با مشتری تعامل دارند ، به در ستی روشن شود و مشخص گردد كدام واحد می تواند ارزش افزوده بیشتری را برای مشتری ایجاد كند . در فروش، هدف برقراری ارتباط با مشتری و متقاعد ساختن وی برای خرید به شیوه ای هر چه موثر تر است. برای این منظور باید شناخت كاملی از مشتری داشت. باید تعریفی از یك مشتری ایده آل داشت. باید از خود بپرسید چرا مشتری باید محصول ما را برای خرید انتخاب كند.

در این برنامه به معرفی كتاب فروش موفق اثر رابرت هلر خواهیم پرداخت.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب