دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

برنامه "دكتر كتاب": روش های پذیرش تغییرات

برنامه "دكتر كتاب"، 6 آبان ماه به موضوع روش های پذیرش تغییرات اختصاص دارد.

1400/08/06
|
08:17

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ پذیرش تغییر برای بسیاری از افراد دشوار است. با این حال، باید به خاطر داشته باشید كه به عنوان یك فرد بخشی از رشد شما نیازمند این است كه شما قبول كنید كه زندگی به طور مداوم در حال تغییر است. ما ممكن است شغل خود را از دست بدهیم، عزیزانمان را از دست بدهیم، ناچار شویم به طور غیرمنتظره جابجا شویم، یا اتفاقات دیگری زندگی مان را تغییر بدهد، اما این تغییرات فقط بخشی از زندگی هستند.

در این برنامه شما شنوندگان را با كتاب قدرت پذیرش تغییرات اثر تونی بوزان آشنا خواهیم كرد.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب