دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

برنامه "دكتر كتاب" قوانین جهانی برای موفقیت

برنامه "دكتر كتاب"، هفدهم شهریور ماه به موضوع قوانین جهانی برای موفقیت اختصاص خواهد داشت.

1400/06/17
|
07:15

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ ما در دنیای قانونمندی زندگی می‌كنیم، برای هر چیزی قوانینی وجود دارد، این شامل موفقیت و شكست هم می‌شود. یعنی اگر می‌خواهیم موفق شویم باید قوانین موفقیت را رعایت كنیم، در غیر این صورت شكست خواهیم خورد. چرا دانستن قوانین موفقیت بسیار مهم و الزامی است، به طور مثال یكی از این قوانین موفقیت قانون علت و معلول است این قانون می‌گوید كه برای هر اتفاقی دلیل یا دلایلی وجود دارد اگر ما این قانون را نشناسیم ممكن است فكر كنیم موفقیت شانسی و اتفاقی است. اگر شانس را عامل موفقیت بدانیم در این صورت ممكن است هیچ وقت به صورت جدی تلاش نكنیم چون احساس می‌كنیم ممكن است ما آدم بدشانسی باشیم و به همین خاطر هر چقدر هم كه تلاش كنیم چون شانس نداریم پس موفق نمی‌شویم.

در قسمتی از برنامه به معرفی كتاب فرمول اثر آلبرت لزلو بارابسی خواهیم پرداخت.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب