دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

"دكتر كتاب" : راه های بازدهی بیشتر در زمان كمتر

برنامه "دكتر كتاب"، چهارم شهریور ماه راه های بازدهی بیشتر در زمان كمتر را خدمت شنوندگان توضیح می دهد.

1400/06/04
|
08:00

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ همه ما حداقل یك فرد موفق را می شناسیم كه به لطف بازدهی بالا می تواند در چند ساعت كارهای یك روز ما را انجام دهد. هیچ كس به صورت مادرزادی موفق نیست و همه ما می توانیم با آگاهی از عادت های این افراد و پیروی از آنها به اهدافمان نزدیكتر شویم.

در بخشی از برنامه با معرفی كتاب تمركز سریع اثر دیمون زاهاریادس در خدمت شنوندگان خواهیم بود.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب