دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:55 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

در برنامه "دكتر كتاب" تاثیر پذیرش در زندگی

برنامه "دكتر كتاب"، پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه به موضوع تاثیر پذیرش در زندگی می پردازد.

1401/02/21
|
12:12

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ پذیرش توانایی این را دارد كه زندگی را آسان‌تر كند؛ چرا كه تنها از این راه است كه می‌شود عصبانیت، استرس، اضطراب، نفرت، افسردگی، ناامیدی و احساس گناه را كنار گذاشت. منظور از این پذیرش، توانایی كنار آمدن با آنچه در گذشته بوده، عدم قطعیت آینده و ناقص بودن زمان حال و همچنین چیزهایی است كه نمی توان تغییرشان داد.

در این برنامه با معرفی كتاب كی بود كی بود اثر كارول توریس و الیوت آرونسون در خدمت شنوندگان خواهیم بود.

"دكتر كتاب" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی علی دهقانزاده شنبه الی پنج شنبه ساعت 08:50 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
دكتر كتاب