هفت شنبه جمعه از ساعت 10:00 به مدت 85 دقیقه

رادیو اقتصاد

هفت شنبه

برنامه "هفت شنبه" اهمیت ارزیابی مشاغل

رادیو اقتصاد در برنامه "هفت شنبه" جمعه 24 تیر ماه؛ اهمیت ارزیابی مشاغل را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

1401/04/23
|
09:50
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ ارزشیابی مشاغل عبارت است از مقایسه منظم و رسمی از شغل ها یا كارها جهت تعیین ارزش هر در مقایسه با كاردیگر.روش اصلی ارزیابی مشاغل براین اساس قرار دارد كه محتوای هر كار بر حسب میزان تلاش مورد نیاز (اعم از فكرس و جسمی) ، مسئولیت ها و مهارت ها با كار دیگر مقایسه می شود.

برای مقایسه كردن ارزش كارها دو راه اصلی وجود دارد.نخست می توان از روش شهودی استفاده كرد بر این اساس می توان به این نتیجه رسد كه یك كار نسبت به كار دیگر اهمیت بیشتری دارد و در صدد بررسی سایر عوامل مربوط جهت ارزشیابی مشاغل بر نیامد.

راه دیگر این است كه بر مبنای عوامل اصلی و مشخص بین كارها ، آنها را مقایسه نمود.این عوامل اصلی را عوامل تعیین كننده جبران خدمت می نامند و با این عوامل محتوای كار تعریف می شود. بطور مثال در یك روش این عوامل عبارتند از مهارت ، تلاش ، مسئولیت و شرایط كار.

كارشناسان و میهمانان در این برنامه در مورد اهمیت ارزیابی مشاغل مطالبی را بیان می كنند.

برنامه "هفت شنبه" كاری از گروه صنعت و بازرگانی به تهیه كنندگی نازنین كتابچی جمعه ها ساعت 10:05 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
هفت شنبه