تابلوی واردات شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

تابلوي واردات

سعید صمدی: 3 میلیون و 200 هزار تن زغال سنگ در كشور مصرف می شود

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: سالیانه سه میلیون و 200 هزار تن مصرف زغال سنگ در كشور است.

1401/09/15
|
08:33
|

«سعید صمدی» در برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد افزود: از این میزان یك میلیون و 700 هزار تن زغال سنگ در معادن كشور تولید و یك میلیون و 500 هزار تن با كمال تاسف از محل واردات تامین می شود.

وی در ادامه با بیان اینكه ایران از نظر ذخایر زغال سنگ یك كشور متوسط در دنیا شناخته می شود، اظهارداشت: ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در ایران 14 میلیارد تن و ذخیره قطعی اكتشاف شده یك میلیارد و 200 میلیون تن است.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: منبع اصلی تامین انرژی در كشور زغال سنگ نیست بلكه گاز است از اینرو جمهوری اسلامی با توجه به ذخایر موجود می تواند به عنوان یك صادركننده قابل توجه زغال سنگ در منطقه باشد.

وی همچنین با بیان اینكه طی یك تا دو دهه اخیر زغال سنگ در كشور به شدت مغفول واقع شده است، افزود: قیمت گذاری ها در حوزه زغال سنگ به نوعی قیمت گذاری نیمه تكلیفی است یعنی دست معدن دار مثل بقیه معادن و اصناف باز نیست كه بخواهد كالای كه تولید می كند به هر قیمتی بفروشد.

صمدی با اشاره به اینكه قیمت زغال سنگ در كشور بصورت تصنعی پائین نگهداشته شده است، اظهارداشت: قیمت پائین باعث شده سرمایه گذاری در حوزه زغال سنگ اقتصادی نباشد.

وی عنوان كرد: در حال حاضر قیمت یك تن زغال سنگ سه میلیون و 500 هزار تومان است در حالیكه فولادساز به ازای هر تن زغال سنگ وارداتی 12 میلیون تومان هزینه می كند.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران افزود: اكنون قیمت هر تن زغال سنگ وارداتی 3 تا 4 برابر زغال سنگ تولید داخل است.

وی با بیان اینكه متاسفانه رشد تولید زغال سنگ در كشور بر مدار منفی است، یادآورشد: در صورت ادامه این روند واردات زغال سنگ به داخل نسبت به گذشته با حجم بیشتری انجام خواهد شد.

دسترسی سریع
تابلوی واردات