تابلوی واردات شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

تابلوي واردات

احسان ثقفی: تامین 80 درصد تجهیزات نفت، گازو پتروشیمی در داخل

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از تامین 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز وپتروشیمی در داخل كشور خبر داد.

1401/09/02
|
08:00
|

«احسان ثقفی» در برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد افزود: این انجمن پشتیبان تامین تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در كشور است.

وی با بیان اینكه سازندگان ایرانی با تكیه بر دانش و توان خود عملكرد بسیار مطلوبی در بومی سازی و انتقال دانش فنی ساخت تجهیزات صنعت نفت در داخل كشور دارند، اظهارداشت: فعالیت این انجمن طی سال های اخیر در حوزه پتروشیمی نیز عمیق تر و وسیع تر شده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: طی سال های اخیر تحریم های حداكثری علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد اما صنعت نفت، گاز و پتروشیمی كشور به دلیل فعالیت جهادگونه فعالان این صنعت به هیچ متوقف نشد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینكه در حال حاضر 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل تامین می شود تكلیف 20 درصد باقیمانده چه خواهد شد، افزود: هیچ كشوری در دنیا 100 درصد تجهیزات مورد مصرف در صنعت را خود تولید نمی كند چون اقتصادی نیست.

ثقفی بیان داشت: در حال حاضر تا 95 درصد توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در كشور وجود دارد منتها تولید در این عرصه با توجه به تعداد سفارش و تجهیزات مورد نیاز اقتصادی به نظر نمی رسد.

وی تاكید كرد: متخصصان و صنعتگران ایرانی با تكیه بر توان و دانش خود توانسته اند تحریم ها را بی اثر كنند و اكنون بسیاری از قطعات و كالاهای موردنیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل بومی سازی شده است.

رئیس عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از فعالیت نزدیك به 500 شركت دانش بنیان در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی كشور خبرداد و افزود: از این تعداد شركت 50 درصد عضو انجمن مزبور هستند.

وی با تاكید بر اینكه فعالیت ها در كشور باید دانش محور باشد، اظهارداشت: تاریخ مصرف فعالیتی كه دانش محور نباشد بسیار كم و در نهایت متوقف خواهد شد.

ثقفی در ادامه یادآورشد: قانون استفاده حداكثری از تولید داخل در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به شكل پررنگ تری در حال دنبال شدن است.

دسترسی سریع
تابلوی واردات