تابلوی واردات شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

تابلوي واردات

فرامرز اختراعی: سالیانه 1300 تن آموكسی سیلین در كشور تولید می شود

رئیس هیئت مدیره سندیكای تولیدكنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ایران از تولید سالیانه یك هزار و 300 تن آموكسی سیلین در كشور خبر داد.

1401/08/22
|
08:15
|

«فرامرز اختراعی» در برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد با بیان اینكه آموكسی سیلین دارای تكنولوژی بسیار پیچیده است، افزود: اكنون این دارو در سه شركت در تهران، تبریز و سازی تولید می شود.

وی همچنین با اشاره به اینكه ظرفیت های تولید داروهای آنتی بیوتیك در داخل مازاد بر نیاز مصرف كشور است، اظهارداشت: در سنوات گذشته این داروها با حجم زیادی در مملكت تولید می شد كه تولید كنندگان از طریق صادرات یا به شكل جوایز به داروخانه ها سعی در فروش بیشتر داروهای مزبور می كردند چون رقابت حجمی بین تولید كنندگان وجود داشت.

رئیس هیئت مدیره سندیكای تولیدكنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ایران گفت: متاسفانه در شرایط فعلی بعد از تغییر نرخ ارز و طرح جدید قدری تنظیم شرایط قیمت گذاری بین شركت های تولید كننده دارویی نهایی و شركت های تولیدكننده مواد موثره و غیره دچار آسیب شدو به تبع این عامل باعث كمبود خارج از برنامه آنتی بیوتیك ها در كشور گردید.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر مواد موثره، مواد بسته بندی و مواد جانبی تمامی آنتی بیوتیك ها در داخل تولید می شود و از نظر امكانات و ظرفیت های تولیدی در این زمینه هیچگونه كمبودی در كشور وجود ندارد.

اختراعی با بیان اینكه مواد موثره، بسته و جانبی دارویی تحت ضوابط غیر قابل تغییری هستند، یادآورشد: داروهای عمومی به لحاظ كیفیت در هر كجای دنیا تولید شوند باید مبتنی بر فارماكوپه های بین المللی باشند و هیچ راهی دیگری ندارد.

دسترسی سریع
تابلوی واردات