تابلوی واردات شنبه الی چهارشنبه از ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

تابلوي واردات

سید حسین بحرینیان: سیستم ترمز دیسكی بهره ورترین سیستم ترمز در خودرو

عضو انجمن سراسری تخصصی صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور گفت: در حال حاضر سیستم ترمز دیسكی بهره ورتر ین سیستم ترمز در خودرو محسوب می شود.

1401/08/21
|
08:43
|

«سید حسین بحرینیان» در برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد افزود: سیستم ترمز خودرو از حیاتی ترین و مهمترین بخش های یك خودرو به شمار می رود.

وی اظهارداشت: در حال حاضر سیستم ترمز اكثر ماشین ها حتی ماشین های تجاری باری اعم سبك و سنگین در كشور «دیسكی» است چون بهره ورترین سیستمی كه می تواند خودرو را با كسر كمتر از زمان متوقف كند.

عضو انجمن سراسری تخصصی صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور گفت: این بحث مربوط به خودروهای احتراقی بوده چون سیستم ترمز خودرو های برقی با سیستم ترمز خودروهای احتراقی متفاوت است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تخصص گرایی و تولید در مقیاس اشاره كرد و افزود: سالانه شش میلیون خودرو در آلمان تولید می شود اما تنها سه تامین كننده سیستم ترمز در این كشور وجود دارد.

بحرینیان اضافه كرد: تخصص گرایی و تولید در مقیاس در كشورهای پیشرفته هدف اصلی است ولی متاسفانه مردم در ایران با انبوهی از تولید كنندگان در یك محصول مواجه هستند.

وی با بیان اینكه تكثر تولید یك محصول در خودروسازی كشور بصورت ویژه دنبال شده است، اظهارداشت: تكثر تولید یك محصول موجب می شود شركت های به ظرفیت اسمی خود نرسند ودر ضمن مجبورند از مواد اولیه بی كیفیت به خاطر رقابت استفاده كنند تا در مدار رقابت باقی بمانند.

عضو انجمن سراسری تخصصی صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان خودرو كشور افزود: جدا از این شركت های بزرگ نیز دچار چالش می شوند و در عین حال حاشیه سود تولید كنندگان بسیار اندك خواهد شد.

وی در ادامه به رادیو اقتصاد یادآورشد: تكثر تولید یك محصول موجب می شود هم تولید كننده و هم مصرف كننده به شدت متحمل ضرر و زیان شوند.

دسترسی سریع
تابلوی واردات