ارمغان طبیعت هر روز از ساعت 12:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارمغان طبيعت

برنامه "ارمغان طبیعت": استانداردسازی تولید زرشك در استان خراسان جنوبی

برنامه "ارمغان طبیعت"، چهارشنبه 10 آذر ماه به سراغ استانداردسازی تولید زرشك در استان خراسان جنوبی می رود.

1400/09/09
|
10:27

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ مهدی مالكی معاون استاندارد سازی اداره كل استاندارد خراسان جنوبی در برنامه فردا درباره استانداردسازی تولید زرشك در استان خراسان جنوبی صحبت می كند.

مراحل استانداردسازی تولید زرشك در كشور، مزیت های طرح استاندارد سازی، شاخصه های زرشك استاندارد و ... از دیگر محورهای موضوعی این برنامه می باشد.

برنامه "ارمغان طبیعت" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار شنبه الی جمعه ساعت 13:35 از شبكه رادیویی اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
ارمغان طبیعت