ارمغان طبیعت هر روز از ساعت 12:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارمغان طبيعت

برنامه "ارمغان طبیعت" آسیب‌های برداشت پیش از موعد كیوی

برنامه "ارمغان طبیعت"، دهم مهر ماه به موضوع آسیب‌های برداشت پیش از موعد كیوی می پردازد.

1400/07/10
|
07:47

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ مرتضی گل محمدی رییس پژوهشكده مركبات و میوه های نیمه گرمسیری در برنامه امروز در مورد آسیب‌های برداشت پیش از موعد كیوی مطالبی را به سمع شنوندگان می رساند.

زمان مناسب برداشت كیوی، مخاطرات برداشت پیش از موعد برای بازارهای صادراتی، اقداماتی كه باید در برداشت كیوی رعایت شود و ... از دیگر مباحث مطرح در این برنامه می باشد.

برنامه "ارمغان طبیعت" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار شنبه الی جمعه از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
ارمغان طبیعت