ارمغان طبیعت هر روز از ساعت 13:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارمغان طبيعت

برنامه "ارمغان طبیعت" تامین آب بخش كشاورزی در استان خراسان رضوی

برنامه "ارمغان طبیعت"، بیستم و ششم شهریور ماه به سراغ تامین آب بخش كشاورزی در استان خراسان رضوی می رود.

1400/06/26
|
10:01

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ جعفر جوادی مدیر آب و خاك سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضوی در برنامه امروز درباره تامین آب بخش كشاورزی در استان خراسان رضوی مطالبی را بیان می كند.

وضعیت منابع آبی استان خراسان رضوی، شرایط اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در استان، حمایت های جهاد كشاورزی استان از اجرای طرح‌های نوین آبیاری و ... از دیگر موارد مطرح در این برنامه می باشد.

برنامه "ارمغان طبیعت" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار شنبه الی جمعه از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
ارمغان طبیعت