ارمغان طبیعت هر روز از ساعت 13:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارمغان طبيعت

برنامه "ارمغان طبیعت" هزینه و فایده در كشاورزی

برنامه "ارمغان طبیعت"، بیستم و چهارم شهریور ماه با موضوع هزینه و فایده در كشاورزی در خدمت شنوندگان خواهد بود.

1400/06/24
|
07:58

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد؛ عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه حوزه كشاورزی در این برنامه در مورد هزینه و فایده در كشاورزی صحبت می كند.

ضرورت اهمیت توجه به هزینه و فایده در فعالیت های كشاورزی، توجه به هزینه های تولید در برنامه ریزی ها، توجه به منفعت شخصی و ملی در فعالیت های كشاورزی از دیگر مباحث مطرح در این برنامه می باشد.

برنامه "ارمغان طبیعت" كاری از گروه كشاورزی به تهیه كنندگی مهدی شیار شنبه الی جمعه از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
ارمغان طبیعت