ارمغان طبیعت هر روز از ساعت 13:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو اقتصاد

ارمغان طبيعت

برنامه "ارمغان طبیعت" تغییر اراضی دیم و شیب دار به باغ در استان اردبیل

برنامه "ارمغان طبیعت" یكشنبه 25 اردیبهشت ماه، به موضوع تغییر اراضی دیم و شیب دار به باغ در استان اردبیل می پردازد.

1401/02/25
|
08:46

به گزارش رادیو اقتصاد؛ احمد شهریار معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان اردبیل در این برنامه در مورد تغییر اراضی دیم و شیب دار به باغ در استان اردبیل صحبت می كند.

از دیگر موارد مطرح در این برنامه می توان به مزایای تغییر كاربری اراضی دیم، تسهیلات ارایه شده از سوی وزارت جهاد برای تغییر كاربری اراضی دیم، الزامات تغییر كاربری اراضی دیم اشاره كرد.

برنامه "ارمغان طبیعت" به تهیه كنندگی مهدی شیار هر روز ساعت 13:35 از شبكه رادیویی اقتصاد به روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
ارمغان طبیعت