رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 20:05 به مدت 55 دقیقه

دكتر حسین رضوی پور: لزوم رعایت عدالت استخدامی در ساماندهی اشتغال كاركنان دولت

دكتر حسین رضوی پور تاكید كرد: در طرح ساماندهی اشتغال كاركنان دولت باید عدالت استخدامی رعایت شود.

1400/06/30
|
10:51

به گزارش رادیو اقتصاد، دكتر سید حسین رضوی پور كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: نیروهای شركتی هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارند و از طریق شركت های پیمانكار جذب شده اند و استخدام بی ضابطه و بدون رعایت مراحل قانونی بی عدالتی استخدامی و اجحاف در حق نیروهای است كه در آزمون های استخدامی شركت كرده و حد نصاب را كسب كرده اند و در نوبت استخدام هستند.

وی افزود: بسیاری از افراد هستند كه در آزمون های استخدامی شركت كرده اند و حدنصاب را كسب كرده اند و اگر قرار است نیرویی استخدام دولت شود باید از میان كسانی باشند كه در آزمون استخدامی حد نصاب ها را كسب كرده اند.

دكتر رضوی پور اظهارداشت: اینكه باید نظارت ها بر عملكرد شركت های پیمانكاری افزایش یابد درست است اما تبدیل وضعیت و استخدام افرادی كه با عناوین خدماتی و به صورت رابطه ای در شركت های پیمانكاری جذب شده اند اجحاف در حق هزاران نیرویی است كه در آزمون های استخدامی شركت كرده و حدنصاب را كسب كرده اند.

وی تاكید كرد: هرگونه استخدام دولتی باید از طریق آزمون و با احراز صلاحیت صورت گیرد تا عدالت استخدامی رعایت شود و به نیروهای صاحب صلاحیت اجحاف نشود.

دكتر رضوی پور گفت: نبود نظارت صحیح و مستمر موجب سوءاستفاده بسیاری از شركت های پیمانكاری شده و بسیاری از منافع و بودجه های دولتی بجای نیروهای شركتی به جیب صاحبان این شركت ها رفته است.

وی با تاكید بر ضرورت اصلاح نظام اداری و استخدامی كشور، اظهارداشت: آزمون و ضابطه باید ملاك جذب نیرو و استخدام دولتی قرار گیرد و زمینه های بی عدالتی در جذب نیرو و سوءاستفاده افراد و شركت ها از ظرفیت های قانونی برای وارد كردن رابطه ای نیروها به بخش دولتی از بین برود و اصلاح شود.

دكتر رضوی پور افزود: رعایت عدالت استخدامی و عدالت در جذب و عدالت در پرداخت ها و اصلاح قانون مدیریت خدمات كشوری برای جلوگیری از سوءاستفاده ها امری ضروری است تا نیروهای كارشناس دولت با آزمون استخدامی و رعایت صلاحیت ها و بدون رابطه جذب شوند و مراجع ذیربط نیز باید با نظارت دقیق به تخلفات رسیدگی كنند.

دسترسی سریع
رهیافت