رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

دكتر وحید شقاقی: یارانه ارز باید مستقیم به مردم پرداخت می شد

دكتر وحید شقاقی با اشاره به رانت و فساد گسترده در اختصاص ارز 4200 تومانی، گفت: با توجه به ضعف در نظارت، بهتر بود یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مصرف كنندگان و مردم پرداخت می شد.

1400/04/29
|
10:17

به گزارش رادیو اقتصاد؛ دكتر وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا باید با رعایت الزامات لازم صورت گیرد اما متاسفانه خروجی وضعیت فعلی اقتصاد و بروز فساد و رانت گسترده در جریان اختصاص ارز 4200 تومانی به عرضه كنندگان نشان می دهد دولت نظارت و كنترل لازم را نداشته و منافع یارانه های ارزی بجای مصرف كننده به جیب رانت خواران رفته است.

وی افزود: دخالت دولت در اقتصاد و بازار باید به گونه ای باشد كه كیفیت و تولید را ارتقاء بخشد و در اقتصاد تعادل ایجاد كند در غیر اینصورت دخالت بدون رعایت الزامات توسط دولت موجب شكست بازار و گسترش فساد و رانت خواهد شد و فساد زا خواهد بود.

این كارشناس مسائل اقتصادی درخصوص الزامات دخالت دولت در بازار، اظهار داشت: دخالت دولت در بازار باید همراه با نظارت های سیستمی، هوشمند، و سختگیرانه از ابتدا تا انتهای اختصاص سوبسیدها و یارانه ها باشد تا زمینه رانت و فساد گروههای خاص از بین برود اما آنچه اكنون بوقوع پیوسته حاكی از رانت و فساد گسترده و ضعف شدید نظارت هاست كه بیانگر ناكارآمدی تصمیم گیران بوده و نارضایتی مردم را به همراه داشته است.

وی شفافیت كامل و گردش آزاد اطلاعات را از دیگر الزامات تعادل بخشی در اقتصاد دانست و گفت: اطلاعات اختصاص سوبسیدها و یارانه ها به عرضه كنندگان و مصرف كنندگان باید كاملا شفاف ارائه شود تا زمینه هرگونه فساد و رانت از بین برود اما در سالهای اخیر دولت اطلاعات شفاف و كاملی از میزان و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی ارائه نكرده و همین امر فساد و رانت گسترده ای را در پی داشته است.

دكتر وحید شقاقی شهری نظام چند نرخی را زمینه ساز فساد و رانت دانست و تاكید كرد: تیم اجرایی اقتصادی دولت خود نباید در تصمیم گیری ها ذینفع باشد و اگر گروه تصمیم گیران اقتصادی خود ذینفع باشند زمینه رانت و فساد فراهم می شود.

وی از دولت جدید خواست با استفاده از تجربه گذشته با ایجاد نظارت های سیستمی، هوشمند و سختگیرانه، به گونه ای عمل كند كه زمینه هرگونه فساد و رانت از بین برود و سوبسیدها و یارانه ها مستقیم به دست مصرف كنندگان برسد.

وی تاكید كرد: این مهم زمانی محقق می شود كه شفافیت كامل و جریان آزاد اطلاعات ایجاد شود و اطلاعات تصمیمات اقتصادی دولت بصورت شفاف و كامل در اختیار عموم قرار گیرد.

دسترسی سریع
رهیافت