رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

دستگاه های اجرایی گزارش عملكردشان در راستای اجرای سیاست‌های كلی «اقتصاد مقاومتی» را ارایه دهند

ریاست كل بانك مركزی در دوره دفاع مقدس گفت: در دهیمن سال از ابلاغ سیاست‌های كلی «اقتصاد مقاومتی»؛ دستگاه‌های اجرایی و نظارتی كشور باید موظف شوند برنامه و گزارش عملكردشان در رابطه به اجرای این سیاست را ارایه دهند.

1402/11/30
|
15:34
|

مجید قاسمی ریاست كل بانك مركزی در دوره دفاع مقدس و عضو طراحان اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با برنامه رهیافت اظهار داشت: 10 سال از ابلاغ سیاست‌های كلی «اقتصاد مقاومتی» می‌گذرد و جا دارد مسئولان از عملكرد بخش خصوصی، دولتی و تعاونی در طی این 10 سال گزارش ارایه بدهند. كه اجرای این سیاست گذاری ها تا چه اندازه در جهت تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی افزود: عملكرد خوبی در این حوزه داشتیم ولی لازم است در كنار ارزیابی خیلی دقیق اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی نیز نظارت داشته باشیم.

قاسمی گفت: در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی آنگونه كه باید همت نكردیم. بخشی از این سیاست به اصلاحات و تقویت بخش مالی كشور ارتباط دارد، آیا می‌توانیم بگوییم اجرای این سیاست به تقویت این بخش كمك كرده است.

وی تاكید كرد: در 10 سالگی ابلاغ سیاست‌های كلی «اقتصاد مقاومتی» دستگاه های اجرایی و نظارتی كشور باید موظف شوند برنامه و گزارش عملكردشان در رابطه به اجرای این سیاست را ارایه دهند.

دسترسی سریع
رهیافت