رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

چرا دستمزد منطقه ای را برای كارمندان دولت پیشنهاد نمی دهید؟

نماینده كارگران در شورای عالی كار با انتقاد از طرح دستمزد منطقه ای بیان كرد: مدیران وزارت كار كه به این شكل از طرح دستمزد منطقه ای كارگران دفاع می كنند چرا دستمزد منطقه ای را برای كارمندان دولت پیشنهاد نمی دهند؟

1402/11/05
|
09:35
|

محسن باقری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: بر اساس تفسیر وزارت اقتصاد، بر اساس توسعه یافتگی استان ها باید دستمزدهای خاصی در نظر گرفت شود. البته قانون حدود مناطق را مشخص نكرده است.

وی افزود: این تفسیر مورد قبول ما واقع نشده است و مزد منطقه ای از نظر ما مورد قبول نیست.

نماینده كارگران در شورای عالی كار اظهاركرد: سوال این بود كه آیا با منطقه ای كردن دست مزد چه سودی برای دو طرف كارگر و كارفرما ایجاد می شود؟ منطقی كه پشت این مساله است، برای ما مهم است ولی پاسخی در این زمینه وجود ندارد.

باقری بیان كرد: اگر خود را با كشورهایی چون آمریكا كه به شكل فدرالی مقایسه می شوند و ایالات مختلف، دستورات مجزایی برای خود می گیرند و دست مزدهای متفاوتی دارند مقایسه كنیم كار درستی نیست؛ در كشور ما بحث اصلی، بحث سبد خوراك است كه بر اساس اعلام دولت، قیمت نان و 12 قلم خوراكی كه در سبد معیشت مورد توافق شورای عالی كار است باید یكسان باشد.

وی گفت: وزارت بهداشت میزان كالری های یكسان را مشخص كرده است. این اقلام خوراكی در استان های مختلف گران تر یا و یا ارزان تر هستند. ولی وزارت اقتصاد سال گذشته زیر بار این مساله نرفت و مثلا بیان كرد كه قیمت نان همان قیمتی است كه در سبد یكسان مطرح می كنیم ولی در برخی شهرها نان بسیار گرانتر است.

وی اظهاركرد: وقتی ملاك ارزشگذاری قیمت ها به این شكل است نمی توانیم سبد یكسانی برای كشور در نظر بگیریم و در نتیجه نمی توانیم برای اقلیم های مختلف سبد متفاوتی در نظر بگیریم.

وی گفت: یك كلمه در قانون كار پیداشده است و برای مناطق نیز یك تفسیر خاص بیان كرده اند. استناد ما نیز همان قانون است ولی باید تفسیر درستی ارایه شود. قانون كار در ماده 34 از دستمزد یاد می كند و برای سایر سطوح و افزایش تولید و تمام مشاغل سخن می گوید.

وی افزود: اصل 31 قانون اساسی در بحث مسكن بیان می كند كه دولت باید با اولویت روستایی نشینان و كارگران مسكن تهیه كند. اینكه بگوییم توسعه یكسان انجام نشده و قیمت مسكن گران است بتوانیم كه بحث مسكن را به حداقل دستمزد بدوزیم و این مساله را به گردن كارفرما بیاندازیم و اگر وی تنوانست هزینه ها را بدهد آن وقت كارگاه تعطیل شود، امر بسیار عجیبی است.

باقری یادآورشد: طرحی كه وزارت اقتصاد بیان كرده است آن است كه حداقل دستمزد را مطابق با توسعه یافتگی تنظیم كند. اگر كارگری در سیستان و بلوچستان بیمار شود، باید هزینه بیشتری برای درمان بدهد چون باید به شهرهای دیگر منتقل شود. این مدل با مسایل دیگر اقتصاد اصلا همخوانی ندارد.

وی با ذكر این مطلب كه نباید برای وقت انسان ها به سان كالای سرمایه ای نگاه كنیم، یادآورشد: اینكه سیاست های وزارت اقتصاد نتوانسته است كه مسكن را از حالت یك كالای سرمایه ای خارج كند ما نباید جوابگوی این مساله باشیم.

وی گفت: مزد مختلف متناسب با نوع كار با میزان تخصص نظامات طبقه بندی مشاغل میگیرند بر اساس هر صنعت مزد مختلف گرفته می شود.

وی اظهاركرد: كاهش دستمزد موجب چه امری می شود؟ بر اساس داده های وزارت كار كه براساس كد ملی كه یارانه می دهد و سهم درآمد و خانوار مشخص می شود باید بر این اساس باشد. نمی توانیم بر اساس چند پرسش نامه به محاسبات خودتان برسیم.

نماینده كارگران در شورای عالی كار یادآورشد: با این وضعیتی كه برای كارگران ایجاد كرده اند، مشخص نیست كه آینده چه خواهد شد. سوال ما از وزارت اقتصاد این است اگر این طرح خوب است چرا این كار را برای كارمندان دولت اجرایی نمی كنید؟

دسترسی سریع
رهیافت