رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

آشنایی مردم با قانون اساسی، منجر به مطالبه گری درست می شود

طی 5 ماه گذشته بیش از 100 دستگاه اجرایی دوره آشنایی با قانون اساسی را برای كارمندان و كارگزاران را برای آشنایی با قانون اساسی و مطالبه گری صحیح مردم برگزار شد.

1402/09/14
|
09:58
|

محمد امین ابریشمی مدیركل دبیرخانه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در گفتگو با برنامه «رهیافت» اظهار داشت: ترسیم واقعیت های موجود و تطبیق برنامه ها با ضرورت های روز كشور جزو اهداف دولت طی 2 سال گذشته بوده است.

وی افزود: همچنان كه حقوق سیاسی و اجتماعی قانون اساسی در حال اجرا است، تحقق حقوق اقتصادی هم جز اهداف نظام است. اصلاح رویكرد نسبت به اجرای قانون اساسی ابتدایی ترین پایه در جهت اجرای تحول اقتصادی است.

مدیركل دبیرخانه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی افزود: طبق داده هایی كه در نظرسنجی از مردم بدست آوردیم دریافتیم بر خلاف آنچه سالیان سال بروز داشته، اكثریت مردم به دنبال تحقق حقوق اقتصادی بودند، این به معنای بی توجهی به حقوق سیاسی و اجتماعی نیست ولی اولویت مردم حقوق اقتصادی است.

ابریشمی گفت: متاسفانه بر طبق بررسی هایی كه داشتیم نه تنها عامه مردم بلكه كارمندان و بخش اداری كشور نیز در آشنایی با قانون اساسی ضعف دارند. همچنین كارگزاران اجرایی نیز در این حوزه ضعف دارند.

درحال حاضر طی 5 ماه گذشته بیش از 100 دستگاه اجرایی دوره آشنایی با قانون اساسی را برای كارمندانشان برگزار كردند كه به مرور منجر به آشنایی با قانون اساسی شده و در نهایت منجر به مطالبه گری صحیح مردم منطبق با قانون اساسی خواهد شد.

دسترسی سریع
رهیافت