رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

لزوم آگاهی مردم از حقوق خود در قانون اساسی

در سالهای اخیر جوانان گرایش بیشتری به بازخوانی، تبیین اصول قانونی و ترویج آن نشان دادند كه بسیار مغتنم اما كم است.

1402/09/13
|
12:49
|

دكتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درگفتگو با برنامه رهیافت اظهار داشت: قانون اساسی در هر نظام حقوقی مهمترین قانون كشور محسوب می شود كه برگرفته از تاریخ و اتفاقات مهم آن كشور است.

طحان نظیف افزود: انعكاس تاریخ و وقایعی كه بر ملتها گذشته در قانون اساسی كشورها جریان دارد بطور مثال در قانون اساسی ژاپن به مقوله جنگ و ارتش، در قانون اساسی فرانسه به مقوله جمهوریت و در آلمان به تفكیك قوا تاكید ویژه ایی شده است كه به وقایع تاریخی و انقلاب ها و مسایل آن كشور مربوط می شود.

وی با اشاره به موارد ذكر شده در قانون اساسی ایران بیان داشت: در قانون اساسی كشور ما به استخدام كارمندان خارجی، قرارداردهای خارجی و مواردی از این قبیل اشاره شده كه جزء اصول غیرقابل بازنگری است و جوانان می بایست با مطالعه آن به اهمیت موارد تاریخی این گزاره ها در قانون دقت بیشتری كنند.

سخنگوی شورای نگهبان با تاكید بر سطوح نخبگان، مسئولان و عموم مردم در فصل های مختلف قانون اساسی تصریح كرد: آگاهی مردم از حقوق خود كه در فصل سوم قانون اساسی امده و از شرح وظایف و اختیارات قوا است، می توانند اطلاعات لازم در مواجهه با مسایل بدست آورند.

وی پیشنهاد كرد تا مردم با مطالعه قانون اساسی پیشنهاد دهند تا هر كدام از مسئولان كدام بند از قانون اساسی را در رابطه با وظایف دولت در قبال ملت در تابلو اتاق كار خود نصب كنند تا سرلوحه كارشان قرار گیرد.

دسترسی سریع
رهیافت