رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

برای دلارزدایی باید بودجه شركت‌های بزرگ كشور به ریال تبدیل شود

برای دلارزدایی و حاكمیت ریال بر اقتصاد كشور باید قیمت‌های دلاری بودجه شركت های بزرگ كشور به ریال تبدیل شود.

1402/06/26
|
11:22
|

همت قلی زاده كارشناس اقتصادی در گفت و گو با برنامه رهیافت درخصوص دلارزدایی داخلی و خارجی گفت: به دلایل متعدد دلارزدایی داخلی در كشور به حاشیه رانده می‌شود.
مساله دلارزدایی داخلی در دانشگاه‌ها و رسانه های مختلف مطرح شده است و پس از گذشت سالها عموم كارشناسان و اقتصاددانان، قیمت جهانی دلار در اقتصاد كشور را رَد كردند. به اعتقاد اقتصاددانان جهانی سازی قیمت ها بر مبنای دلار غلط است.

قلی زاده افزود: ارزش پول ملی كشور به دلیل تحریم و فرمول قیمت گذاری جهانی نفت سقوط كرده است. در این سیستم نه تنها ملت بلكه دولت ضربه خورده است.

این كارشناس اقتصادی گفت: برای حاكمیت ریال بر اقتصاد كشور باید قیمت‌های دلاری بودجه شركت های بزرگ كشور به ریال تبدیل شود.

دسترسی سریع
رهیافت