رهیافت یكشنبه الی چهارشنبه از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

اصلاح نرخ خوراك پتروشیمی‌ها منجر به شفافیت قیمت‌ها می‌شود

مصوبه اصلاح نرخ خوراك پتروشیمی ها موجب ایجاد شفافیت و حذف چند نرخی می شود. امیدوارم این سیاست تا نزدیك شدن قیمت‌ها به هم و حذف قیمت‌های متعدد ادامه داشته باشد.

1402/06/19
|
12:45
|

محمد لاهوتی رئیس كنفدراسیون صادرات ایران در گفت و گو با برنامه «رهیافت» اظهار داشت: اصلاح نرخ خوراك پتروشیمی‌ها از سال 1397 مطرح شده بود.

وی افزود: تغییر نرخ خوراك پتروشیمی ها موجب شفافیت و حذف چند نرخی می شود. وقتی قیمت‌ها متناسب با قیمت واقعی باشد نباید در رفع تعهدات ارزی نرخ دستوری برای صادركننده حاكم كنیم. در اینصورت برگشت ارز نیز تسریع می‌شود.

لاهوتی گفت: تغییر نرخ خوراك پتروشیمی‌ها را به عنوان یك قدم مثبت ارزیابی می‌كنم و امیدوارم این سیاست تا نزدیك شدن قیمت‌ها به هم و حذف قیمت‌های متعدد ادامه داشته باشد.

دسترسی سریع
رهیافت