رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

علیرغم اهمیت بهره وری، هنوز در همه فرایندها، شاهد كاهش رقابت پذیری در اقتصاد هستیم.

شاخص های ملی، بخشی و دستگاهی نشان از عدم رشد كافی بهره وری در بخش های مختلف است.

1402/03/03
|
10:07
|

دكتر میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: در برنامه ششم مقرر شده بود تا یك سوم از رشد اقتصادی بهره وری داشته باشیم، اما 4 درصد آن محقق شده است.

دكتر پیشوایی گفت: شاید بسیاری از كارشناسان و مسولین دلایل مختلفی را برای عدم رشد بهره وری عنوان كنند اما نداشتن انگیزه لازم، نبود مشوق های كافی و عدم ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد، از عامل های مهم رشد بهره وری در اقتصاد است.

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با تاكید بر 3 محور مهم در برنامه هفتم كشور گفت: بایستی منافع كشور را به بهره وری نزدیك كنیم تا همچون 2سال گذشته رشد 3 درصدی را افزایش دهیم.

دسترسی سریع
رهیافت