رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

سفر ناوگروه 84 ایرانی، خنثی كننده تحریم های دریایی بود.

ناوشكن تمام ایرانی دنا با تمام مخاطرات و سختی ها و عبور از آبهای سهمگین دریاها و اقیانوس ها، دنیا را شگفت زده كرد.

1402/03/02
|
12:51
|

امیردریادار دوم فرهاد فتاحی فرمانده ناوگروه 86 ایران در گفتگو با برنامه رهیافت گفت: از یكسال قبل مطالعات بسیاری درباره آب و هوا، شرایط اقلیمی و مسایل سفر شروع و تیم آموزش دیده و خبره ای از 29 استان كشور برای این ماموریت گزینش شد.

امیردریادار فتاحی گفت: 8ماه ماموریت، برای خانواده هایمان بیش از 12ماه طول كشید، چون از ماه ها قبل از سفر، برای آمادگی فنی و لجستیك و برنامه ریزی سفر، كار شبانه روزی دقیقی در جریان بود.

وی با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای همه مسایل تعمیرات و نگهداری و سوخت و مواد غذایی در سفر گفت، ناوگروه 86 شهری شناور بر آب است كه بایستی تمام مایحتاج خود را بطور مستقل تامین می كردیو همین برنامه ریزی ها و اقتدار باعث ترس و واهمه امریكا و كشورهای غربی شده بود؛ بطوریكه با تحریم و حتی دشمنی هم نتوانستند خللی در ماموریت ما وارد كنند.

فرمانده ناوگروه 86 ایران با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری بر اقتدار و خوداتكایی نیروی دریایی، گفت: ما با همه تحریم ها از نرم افزار كاملاً ایرانی در این ماموریت بهره بردیم و توانسیتیم علیرغم فشار آمریكا، 120مین سالگرد شروع روابط ایران و برزیل در آب های این كشور حضور یابیم و مهمتر از همه، تامین كننده امنیت خطوط كشتیرانی كشور باحضور در همه آب های دنیا باشیم.

دسترسی سریع
رهیافت