رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

اجرای درست و به موقع قانون بسیار مهم است

نماینده مردم صومعه سرا و عضو كمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس شورای اسلامی بر ضرورت اجرای درست و به موقع قانون در كشور تاكید كرد.

1401/12/21
|
09:25
|

«سید كاظم دلخوش اباتری» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ضمن اشاره به اینكه بودجه سند مالی یكساله كشور است، افزود: در این سند منابع درآمدی و هزینه‌ای یكساله كشور مشخص می‌شود.

وی همچنین اظهارداشت: وضعیت اقتصادی ایران طوری نیست كه با این بودجه‌های یكساله بتوان مشكل اقتصاد مملكت را برطرف كرد.

نماینده مردم صومعه سرا و عضو كمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس شورای اسلامی گفت: امسال بر خلاف سال‌های گذشته در قانون بودجه نزدیك به دو درصد ناترازی كاهش داشته و به سمت مثبت پیش رفته است.

وی افزود: كاهش قیمت ارز، سكه و نظایر این در كشور فقط به مباحثی همچون تحریم، برجام و نظایر این مربوط نمی‌شود بلكه به نوع مدیریت اجرایی و اینكه دولت می‌خواهد با این بودجه چگونه مسائل مردم به خصوص مباحث اقتصادی را مهار كند مرتبط است.

دلخوش اباتری ضمن تاكید بر اینكه اجرای درست و به موقع قانون بسیار مهم است، بیان داشت: بودجه سال آینده به نحوی تنظیم شده كه لا اقل برای بخش‌های مختلف كشور قابلیت استفاده داشته باشد.

وی عنوان كرد: سهم درآمد حاصل از فروش نفت رقمی قابل توجهی از بودجه سالانه كشور را به خود اختصاص می‌دهد و به یك معنا مهمترین منبع در بین منابع درآمدی بودجه سالیانه كشور نفت است.

نماینده مردم صومعه سرا و عضو كمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآورشد: از زمانی كه معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه ایجاد شده انتظار بر اینكه ارتباطات به نوعی برقرار شود كه هم حقوق ملت حفظ شود و هم با قدرت بیشتری وزارتخانه مربوطه بتواند سهم و حق ایران را در محافل بین المللی ایفا كند.

دسترسی سریع
رهیافت