رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

كسری بودجه از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم است

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: كسری بودجه از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم و برهم خوردن نظم اقتصادی در كشور است.

1401/12/21
|
08:46
|

«بابك افقهی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: كسری بودجه هم ناشی از واقعی ندیدن منابع و همینطور پیش بینی مصارفی كه منابع آن به درستی پیش بینی نشده است.

وی همچنین اظهارداشت: تجربه نشان داده برای مثال بودجه سال 1401 مجلس در بخش منابع بودجه عمومی كشور تغییرات چندانی را لحاظ نكردو این‌عدم تغییر باعث شد امسال بیش از95 درصد بودجه محقق شود.

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: در بودجه سال 1402 به رغم تمام تلاش‌ها مبنی بر عدم پیش بینی منابع موهوم و درآمدهای واهی و به تبع مصارف آن موجب كسری بودجه نشود یكسری تغییراتی در لایحه بودجه دولت داده شد.

وی افزود: این تغییرات علاوه بر ایجاد برخی مغایرت‌ها یكسری ناترازی‌های را رقم زده امید می‌رود با بررسی كه از سوی شورای نگهبان صورت می‌گیرد و همینطور استدلال‌های كه دولت در مورد رعایت اصول متعدد قانون اساسی به خصوص اصل 126قانون اساسی دارد لایحه بودجه سال آینده با كسری كمتری تبدیل به قانون شود.

افقهی در ادامه مراقبت از ثبات اقتصادی، فضای كسب و كار، جلوگیری از دامن زده شدن به نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های بودجه‌ای در كشور مثل كسری بودجه، استقراض از بانك مركزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را از اصلی‌ترین وظایف دولت برشمرد و یادآورشد: این عوامل خود ایجاد موج مضاعف در بی‌نظمی اقتصادی در كشور می‌كند.

دسترسی سریع
رهیافت