رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

ایجاد سالانه یك میلیون شغل از برنامه های اولویت دار دولت است

معاون كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: یكی از شعارها و برنامه های اولویت دار دولت سیزدهم ایجاد سالیانه یك میلیون شغل دركشور است.

1401/12/14
|
12:24
|

«محمود كریمی » در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: ایجاد سالیانه یك میلیون شغل حتی اگر بصورت مكرر هم انجام شود بدون شك مسئله بیكاری را در كشور ریشه كن نخواهد كرد. وی همچنین اظهارداشت: طبق آمار مركز آمار ایران هم اكنون 2.3 میلیون نفر بیكار در كشور وجود دارد كه 40 درصد این تعداد جمعیت بیكار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

معاون كار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی گفت: این آمار نشان می دهد بخش قابل توجهی از جمعیت بیكار دركشور را جوانان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی تشكیل می دهند. وی در ادامه با بیان اینكه امسال برای ایجاد سالانه یك میلیون نفر شغل هدف گذاری شده است، افزود: تقسیم كار دستگاهی و استانی برای نخستین بار در كشور رخ داد و بصورت منظم و مرتب بر عملكرد دستگاه ها نظارت شد.

كریمی اظهارداشت: حلقه مفقوده ای كه در بازار كار در سطح حاكمیت و برنامه ریزی كلان كشور همیشه وجود داشت عدم نظارت صحیح، مستمرو مكرر بر عملكرد استان ها و دستگاه ها بود كه خوشبختانه در طول یكساله اخیر این اتفاق افتاده یعنی همه استان ها و دستگاه ها نسبت به عملكرد خود در حوزه اشتغال پاسخگو بودند.

وی با اشاره به اینكه اشتغال یك مسئله تك بعدی نیست، عنوان كرد: اشتغال مسئله ای نیست كه با تسهیلات دادن یا فقط با ارائه آموزش و كسب مهارت بتوان مشكل و معضل را بر طرف كرد.

معاون كار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی یادآورشد: اشتغال یك مسئله همه جانبه و دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

دسترسی سریع
رهیافت