رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

موضوع بازرگانی در حاشیه نظام تصمیم گیری و تصمیم‌سازی كشور

وزیر اسبق بازرگانی گفت: متاسفانه موضوع بازرگانی در ایران از اول انقلاب تاكنون به دلائل مختلف در حاشیه نظام تصمیم گیری، تصمیم‌سازی و هدف‌گذاری كشور قرار گرفته است.

1401/11/10
|
10:20
|

«یحیی آل اسحاق» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: شوربختانه زنجیره تامین، توزیع، قیمت گذاری، ذخیره كالا و مواردی از این دست به عنوان چالش‌های اساسی دوران اخیر اقتصاد كشور محسوب می شود.

وی اظهارداشت: این در شرایطی كه چه از نظر تجربه، چه از نظر تئوری‌های علمی و چه آنچه كه در دنیا عمل می‌شود بیانگر اینكه بازرگانی داخلی و خارجی و به عبارت دیگر مجموعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با خارج یعنی صادرات، واردات، خدمات و همینطور موضوع تولید، تامین مواد اولیه، زنجیره‌های تامین، توزیع، قیمت‌گذاری، نظارت، كنترل، اصناف و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد مملكت نقش اساسی دارد.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: بر اساس نظریه‌های علمی و تجربی بین امنیت و توسعه و همینطور سیاست‌های تجاری یك كشور رابطه مستقیمی برقرار است.

وی افزود: كشورهای كه در تجارت منطقه‌ای و جهانی حضور موثر و فعالی دارند در حوزه‌های امنیت و توسعه نیز موفق هستند.

آل اسحاق اظهارداشت: در حال حاضر در آمد ملی كشورهای پیشرفته بالای60 تا 70 درصد ناشی از تجارت خارجی و خدمات، كشورهای در حال توسعه بین 40 تا 50 درصد و كشورهای عقب افتاده كمتر از 30 درصد است.

وی عنوان كرد: تمامی این اطلاعات و آمار نشان می‌دهد كه جایگاه امر تجارت در حوزه‌های داخلی و خارجی نقش كلیدی را در اقتصاد كشورها دارد.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: امروزه جنگ ها، تهدیدها و فشارهای بین المللی در دنیا بیشتر به سمت حوزه جنگ اقتصادی و تجارت سوق پیدا كرده است.

وی ضمن تاكید بر تفكیك بازرگانی از وزارت صمت و تشكیل وزارتخانه یا سازمان مستقلی به نام بازرگانی در كشور افزود: حجم و تنوع كار در وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است از اینرو دولت‌ها با دیدگاه‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌اند كه باید این تفكیك صورت گیرد اما مجلس با موضوع مزبور مخالفت می‌كند.

آل اسحاق بیان داشت: در صورتی كه وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی تشكیل شود این مجموعه دارای دو حوزه فعالیت خواهد بود كه یك سری مربوط به بازرگانی خارجی و یك سری نیز مربوط به بازرگانی داخلی است.

وی عنوان كرد: مسائل بازرگانی خارجی از جمله تنظیم روابط تجاری و اقتصادی ایران با همه كشورهای جهان و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود منطقه ای و جهانی برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه مسئله روابط تجاری و اقتصادی كشور در توسعه امنیت كشور نقش اساسی دارد.

وزیر اسبق بازرگانی گفت: در حوزه روابط تجاری باید به طور دقیق مشخص شود كه رابطه ایران با كشورهای همسایه و همچنین روابط اقتصادی با كشورهای جهان چگونه است؟

وی افزود: با توجه به اینكه جنگ امروز دنیا جنگ اقتصاد و تجارت است از اینرو موضع‌گیری در مقابل تهدیدهای اقتصادی كه از خارج به كشور وارد می‌شود نیازمند استراتژی دقیقی است.

آل اسحاق یادآورشد: همین مسئله اهمیت تشكیل یك وزارتخانه یا سازمان مستقل در بخش بازرگانی كشور را نشان می‌دهد تا با تشكیل چنین مجموعه مستقلی یك مقام مسئول در این حوزه بتواند با تمركز روی این مسائل شرایط بهتری را برای تجارت كشور رقم بزند.

دسترسی سریع
رهیافت