رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

تاكید برتكمیل طرح های نیمه تمام با مولد سازی اموال راكد دولت

نماینده مردم شیراز و عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای تكمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام در كشور از مسیر مولد سازی، اموال و دارایی های را كد خود اقدام كند.

1401/11/09
|
13:50
|

جعفر قادری در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: در كنار در آمدهای مالیاتی و فروش نفت كه بخش عمده ای از منابع تامین كننده درآمدی بودجه سالیانه كشور را به خود اختصاص می دهند بخشی هم از طریق واگذاری سهام دولت در شركت ها و بخش دیگر از طریق واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیر منقول( املاك و مستغلات ) دولت تامین می شود.

وی اظهارداشت: بسیاری از واحدهای مسكونی و همینطور واحدهای گردشگری و تجاری كه اكنون در تملك دستگاه های مختلف است در هر صورت سنخیتی با فعالیت دستگاه ها ندارد و بصورت راكد و بدون استفاده گذاشته شده یا استفاده درستی از این املاك نمی شود.

نماینده مردم شیراز و عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:همچنین بسیاری از مستحدثاتی كه در زمین های متعلق به دولت وجود دارد این مستحدثات با ارزش زمین سازگاری چندانی ندارد از اینرو می طلبد این املاك و مستغلات مولد سازی و در بهترین حالت خود بكارگرفته شود.

وی در ادامه افزود: اگر این زمین هابه بهترین شكل خود توسط دستگاه های مختلف مثل كمیسیون های ماده پنج یا شوراهای توسعه و برنامه ریزی استان ها تغییر كاربری پیدا كند در قالب واگذاری، مشاركت، اجاره دادن و یا شكل های دیگر می تواند به بهترین شكل ممكن مورد استفاده قرار گیردو بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت را تامین كند.

قادری بیان داشت: دولت طرح های نیمه تمام بسیار زیادی دارد كه به دلیل نداشتن منابع مالی در عمل تعداد زیادی از این طرح ها سال ها بر زمین مانده و مردم نمی توانند از این طرح ها استفاده كنند.
وی یادآورشد: منطقی ترین شكل اینكه دولت اموال و دارایی ها را كد خود را به كار گیرد و طرح های نیمه تمام را در كشور تمام كند.

دسترسی سریع
رهیافت