رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 55 دقیقه

نگهداری زیرساخت شبكه و ناوگان ریلی نیازمند منابع پایدار

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: برای نگهداشت زیرساخت شبكه ریلی و همچنین نگهداشت ناوگان موجود شبكه ریلی در كشورنیازمند منابع قابل توجه و پایدار در سال است.

1401/10/27
|
09:33
|

«محمدهادی ضیایی مهر» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: نگهداری خط و ناوگان باید به موقع انجام شود تا با انباشت تعمیرات و نگهداری این دو بخش زیر ساخت مهم شبكه ریلی مواجه نشد.

وی اظهارداشت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی سالیان گذشته به سبب محدودیت منابع مالی در نگهداشت زیرساخت شبكه ریلی و همچنین نگهداشت ناوگان بویژه در بخش لوكوموتیوها با مشكلاتی مواجه بوده و امروز شاهد انباشتی از تعمیرات معوقه هم در بخش خطوط ریلی و هم در بخش ناوگان ریلی رو به روست.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: این انباشت تعمیرات باعث می‌شود نتوان شبكه ریلی را متناسب با نیاز بخش حمل و نقل بار و مسافر سرپا نگهداشت و پاسخگوی جابجایی به موقع بار و مسافر در سطح كشور بود.

وی در ادامه افزود: انباشت تعمیرات باعث می‌شود بهسازی و بازسازی شبكه به موقع انجام نشود از اینرو باید منابع مالی پایداری داشت برای اینكه بتوان دو بخش زیرساخت مهم شبكه ریلی را به موقع بهسازی و بازسازی كرد.

ضیایی مهر اظهارداشت: مطابق بند الف ماده 57 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر شده بود بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز برای توسعه زیرساخت و ناوگان به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.

وی عنوان كرد: متاسفانه این تكلیف قانونی تاكنون تحقق پیدا نكرده و همین موضوع باعث شده شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌های منابع مالی در سال‌های اخیر مواجه باشد.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: كمك‌ها و حمایت‌های كه در مدت یكساله اخیر از سوی دولت سیزدهم صورت گرفته خوشبختانه اقدامات خوبی در بحث توسعه ناوگان ریلی انجام شده است.

وی افزود: خوشبختانه شركت راه آهن در مدت سه سال اخیر یعنی سال‌های 1398.1399 و 1400 توانسته شتاب بیشتری در بخش توسعه ناوگان داشته باشد.

ضیایی مهر بیان داشت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این مدت توانسته دو هزار و 959 دستگاه ناوگان ریلی شامل دو هزار و 685 واگن باری، 200 دستگاه واگن مسافری نو و بازسازی شده و 74 دستگاه لوكوموتیو نو و بازسازی شده به شبكه ریلی اضافه كند ورشد 89 درصدی نسبت به ایام مشابه سه سال ماقبل این تاریخ در بحث توسعه ناوگان ریلی به ثبت برساند.

وی عنوان كرد: این شركت در مدت 9 ماهه سالجاری نیز توانسته 1160 دستگاه ناوگان ریلی شامل 1117 دستگاه واگن باری نو، 18 دستگاه واگن مسافری بازسازی شده و 25 دستگاه لوكوموتیو نو و بازسازی شده مجدد به شبكه ریلی اضافه كند.

معاون ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران یادآورشد: شركت مزبور در این مدت توانسته رشد 71 درصدی به نسبت ایام مشابه سال قبل در بحث توسعه ناوگان ریلی داشته باشد.

دسترسی سریع
رهیافت