رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 50 دقیقه

اختیارات رئیس سازمان بورس باید افزایش یابد

یك كارشناس بازار سرمایه گفت: اختیارات رئیس سازمان بورس باید در حد رئیس كل بانك مركزی افزایش پیدا كند.

1401/09/02
|
11:27
|

«همایون دارابی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: متاسفانه رئیس سازمان بورس در جایگاهی قراردارد كه برای این جایگاه اختیارات و امكانات لازم را ندارد.

وی اظهارداشت: رئیس سازمان بورس باید پاسخگوی طیف وسیعی از سهامداران باشد اما اختیارات و امكاناتی كه در اختیار ایشان قرار می دهند از اختیارات یك معاون وزیر هم كمتر است.

این كارشناس بازار سرمایه گفت: اختیارات رئیس سازمان بورس باید در حد رئیس كل بانك مركزی افزایش یابد و همینطور در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشد تا بتواند از منافع بازار سرمایه و بنگاه ها دفاع كند و مانع سیاست گذاری های مخربی شود كه می تواند بازار سرمایه و كل سرمایه گذاری در كشور را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در ادامه ضمن اشاره به تغییرات مدیریتی در سازمان بورس افزود: «مجید عشقی» رئیس سازمان بورس استفعا كرد و «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با استعفای وی از ریاست این سازمان موافقت كرد.

دارابی اظهارداشت: با مخالفت اكثریت قاطع اعضای شورای عالی بورس پذیرش استعفای عشقی مورد قبول واقع نشد و ایشان در سمت ریاست سازمان باقی ماند.

وی عنوان كرد: اگر این تغییر رخ می داد پنجمین تغییر رئیس سازمان طی دوساله اخیر بود به نظر می رسد هیچ دستگاه اجرایی در كشور نباشد كه تا این حد تغییرات مدیریتی به خود دیده باشد.

این كارشناس بازار سرمایه گفت: «مجید عشقی» نیز همانند روسای پیشین سازمان بورس با مشكل اختیارات و امكانات لازم مواجه است از اینرو تا قانون مربوطه اصلاح نشود این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد كرد.

وی افزود: اختیارات، امكانات و عملكرد رئیس سازمان بورس مشخص است بنابراین هركسی هم بخواهد بجای ایشان در سمت رئیس سازمان منصوب شود به نظر نمی رسد بتواند در شرایط كنونی تغییری در بازار ایجاد كند.

دارابی به رادیو اقتصاد یادآورشد: با این وجود رای اكثریت شورای عالی بورس مبنی بر ابقای «مجید عشقی» در سمت رئیس سازمان بورس یك رای معقول و منطقی بود.

دسترسی سریع
رهیافت