رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 20:05 به مدت 50 دقیقه

سید مهدی سدیدی: برنامه هفتم بعد از برنامه دوم توسعه موجز ترین برنامه است

دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران گفت: از نظر حوزه سیاست نویسی و سیاست گذاری برنامه هفتم توسعه بعد از برنامه دوم توسعه موجز ترین برنامه در كشور است.

1401/06/28
|
12:56

«سید مهدی سدیدی» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: رویكرد اولویت محوری و پیشران محوری در این برنامه به خوبی دیده شده است.

وی همچنین اظهارداشت: سیاست كلی برنامه دوم توسعه 12 بند، برنامه سوم توسعه 36 بند، برنامه چهارم توسعه 52 بند، برنامه پنجم توسعه 45 بند با احتساب زیرشاخه ها 101 بند، برنامه ششم توسعه 80 بند و همینطور برنامه هفتم توسعه 26 بند است.

دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران گفت: مقام معظم رهبری علاوه بر سیاست ها هفت برنامه تاكنون 53 سیاست در قالب سیاست كلی مثل سیاست جمعیت، اشتغال و نظایر این هم ابلاغ كرده است.

وی در ادامه افزود: سیاست های كلی برنامه هفتم توسعه سیاست اولویت هاست.

سدیدی اضافه كرد: سیاست های برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه هفتم توسعه خیلی گسترده تر است برای مثال 31 بند این سیاست ها مربوط به اقتصادبوده در حالیكه در برنامه هفتم توسعه 5 بند مربوط به این موضوع است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه امروز و در ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب مفهوم پیشران و ابرپروژه ملی در ادبیات سیاست‌گذاری كشور وارد شده است.

دبیر گروه پیشرانان پیشرفت ایران افزود: مهمترین هدف در گروه پیشرانان پیشرفت وارد كردن مفهوم پیشران و ابرپروژه ملی در ادبیات مالی و سیاست‌گذاری كشور بود.

وی ادامه‌داد: امروز در ابلاغ سیاست‌ های برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب بخش مهم این توفیق حاصل شده و بند (9) این سیاست ها مبنی بر« اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد ومبتنی بر آینده‌نگری » خود شاهدی صادق بر این مدعاست.

دسترسی سریع
رهیافت