ما می توانیم جمعه از ساعت 09:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو اقتصاد

ما مي توانيم

در برنامه "ما می توانیم" بشنوید: طراحی و ساخت سیستم پرتاب موشك ضدتانك در دوران دفاع مقدس

رادیو اقتصاد در برنامه "ما می توانیم" شنبه 5 مهر ماه، به موضوع طراحی و ساخت سیستم پرتاب موشك ضدتانك در دوران دفاع مقدس اختصاص خواهد داشت.

1399/07/05
|
08:04
|

به گزارش رادیو اقتصاد؛ بی شك جنگ تحمیلی 8 ساله علاوه بر سختی و مرارت هایی كه داشت دارای دستاوردهای بی شمار و ارزشمندی است كه حاصل كار جهادی نخبگان این مرز و بوم است.

در برنامه امروز سید محسن خوشدل سادات حسینی درباره طراحی و ساخت سیستم پرتاب موشك ضدتانك در دوران دفاع مقدس مطالبی را به سمع شنوندگان می رساند.

برنامه "ما می توانیم" در هفته دفاع مقدس ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
ما می توانیم