روی خط اقتصاد شنبه الی سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

مدیر برنامه ریزی و توسعه شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادر كشور: پرهیز از سیاست زدگی در بورس

فرهانیان گفت: سازمان بورس برای ارتقا جایگاه از سیاست زدگی پرهیز كند.

1400/04/05
|
09:29

فرهانیان در گفتگو با رادیو اقتصاد حركت بازار سرمایه را هم جهت با برنامه های كلان كشور بیان كرد و با اشاره به تاثیر تصمیمات بانك مركزی و مقام ناظر در بازار گفت:سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه می تواند هماهنگی بین دستگاه های مختلف را برقرار كرده و اثرات سیاست های منفی دیگر دستكاه ها را مرتفع سازد.

وی با اشاره به تشكیل و فعالیت باشگاه بازار سرمایه ایران با عضویت بیش از 57 میلیون عضو بر ضرورت توجه به نهاد متولی امور این جمعیت تاكید كرد و افزود:برای اعتماد سازی در بازار سرمایه باید همه ابزار های موجود از جمله اركان و سیاستگذار بازار استفاده شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادر كشور استفاده از ابزار های به روز برای كنترل و نظارت را یك ضرورت خواند و گفت: در حال حاضر در بازار های سرمایه قوی ابزارهای مهمی برای كنترل و نظارت وجود دارد و این موضوع مارا مجبور به استفاده از دانش و تكنولوژی روز می كند. وی تاكید كرد در این خصوص سازمان بورس می تواند بر ابزارهای كنترل ریسك ،ابزارهای نظارت روی حساب های اعتباری سرمایه گذاران ،نوسازی ابزارهای پیش و پس از معاملات سرمایه گذاری كند.

فرهانیان تشكیل هیئت ثبات مالی برای هماهنگی در مقابل ریزش های تلاطم های بازار را ضروری بیان كرد و افزود: بازار سرمایه در اینده اقتصاد كشور دارای جایگاه ویژه ای است .وی در ادامه داد در حال حاضر اكثریت جامعه فقط با جنبه ثانویه بازار آشنایی دارند در حالیكه جنبه بزرگ و اصلی بازار سرمایه بازار اول و بازار تامین مالی است كه در شكل گیری سرمایه ثابت و سرمایه گذاری بلند مدت در بخش واقعی كشور موثر است.

وی پرهیز از سیاست زدگی در بازار بورس را یادآور شد و افزود: بازار به اندازه كافی بالغ است و اگر دخالت بیش از اندازه در بازار صورت نگیرد راه خودش را پیدا می كند و حركت خود را انجام میدهد و اگر دخالت بیش از اندازه در بازار صورت نگیرد راه خودش را پیدا می كند و حركت خود را انجام می دهد و اگر دخالت بیش از اندازه در بازار صورت نگیرد راه خودش را پیدا می كند و حركت خود را انجام می دهد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد