روی خط اقتصاد شنبه الی سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

شعبان فروتن: استقبال مسئولان اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق از تفاهمات گمركی و سرمایه گذاری بین دو كشور

شعبان فروتن در گفتگو با رادیو اقتصاد بر افزایش تعاملات اقتصادی بین دو كشور ایران و عراق تاكید كرد و با اشاره به وسعت مرز و مراودات گذشته بین دو كشور افزود: این شرایط ایجاب میكند تعاملات و نشستهای بین مقامات اقتصادی دو كشور بیشتر شود.

1400/03/10
|
11:43

نایب رییس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق با اذعان به وجود مشكلات بین دو كشور از اعلام تفاهمات گمركی و سرمایه گذاری بین ایران و عراق از سوی وزیر اقتصاد و دارایی استقبال كرد و گفت: كارگروه ها تخصصی كه در كنار مقامات گمركها و بخش خصوصی دو كشور و اطاق های مشترك مرزی كمك قابل توجهی در جهت رفع مشكلات و موانع مراودات اقتصادی بین دو كشور ایران و عراق باشند.

نایب رییس اتاق مشترك ایران و عراق تعاملات مالی دو كشور بر اساس ریال و نه ارز خبر داد. وی با تاكید بر ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی و فعالیت های اقتصادی افزود:صادر كنندگان دارای پشتوانه حمایتی از سوی دولت باشند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد