روی خط اقتصاد شنبه الی سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

رئیس انجمن صنفی گاوداران كشور: كاهش 30 درصدی مصرف فرآورده های لبنی واقعیت ندارد

رئیس انجمن صنفی گاوداران كشور در گفتگو با رادیواقتصاد با اشاره به تولید 5/11 میلیون تن شیر در سال تاكید كرد: 30 درصد از این میزان شیر عدد بسیار بزرگی است كه نمی توان قابل استناد باشد.

1400/03/09
|
08:43

جعفر مقدسی به افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی اشاره كرد و افزود: بدلیل خشكسالی بی سابقه 50 ساله اخیر در جهان شاهد افزایش خارج از حد نهاده های دامی بودیم بطوریكه یونجه خشك از 2500 تومان در سال گذشته اكنون 5700 تومان و ذرت علوفه از 900 تومان در سال گذشته به 1500 تومان رسیده است. كلش گندم و كاه به عنوان ارزانترین ماده غذایی دام از800 تومان در سال گذشته امسال 3500 به دامدار فروخته میشود. همچنین افزایش 40 درصدی قیمت حقوق دستمزد، قیمت تمام شده شیرخام را از4500 تومان به 6500 تومان افزایش داده است.

رئیس انجمن گاوداران كشور تصریح كرد در صورتیكه چاره ای برای این موضوع نشود تولید و امنیت غذایی و شغلی كشور به مخاطره می افتد. وی از مذاكره با سازمان حمایت و سازمان تنظیم بازار در خصوص تصویب قیمت عادلانه شیر خبر داد و افزود: قیمت پیشنهادی ما برای شیر با توجه به آزاد شدن قیمت سبوس گندم كه در بازار تا 4700 تومان خرید و فروش می شود، به منظور حفظ سرمایه كاری گاودار 6500 تومان است.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد